Отворено на Алфа: Каде потфрла системот во грижата за деца чиј старател е државата?