ОТВОРЕНО НА АЛФА: КАДЕ ИСЧЕЗНА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО НАТО?!

Гости: ТОНИ МИХАЈЛОВСКИ и АЦО СТАНКОВСКИ.