Отворено на Алфа: Информирај не манипулирај!

Гости: Сара Нешкоска – студент под Односи со Јавност, Правен факултет „Јустинијан Први“, Стефани Манева – студент на новинарство, Правен факултет „Јустинијан Први“
Ива Пуовиќ – студент на новинарство, Правен факултет „Јустинијан Први“,Анѓела Ристеска – студент под Односи со Јавност, Правен факултет „Јустинијан Први“
Филип Ѓоршовски – студент на новинарство, Правен факултет „Јустинијан Први“

Отворено на Алфа од понеделник до четврток во 18:18 часот.