Отворено на Алфа: Загадување-Радикални или козметички мерки на локалната и централната власт

Гости: Проф. Драган Ѓорѓев – Институт за јавно здравје, Тони Никушевски – Еко активист, Драги Змијанац – Меѓаши .

Отворено на Алфа, од понеделник до петок во 18:18 часот.