Отворено на Алфа: Дали ќе се зголеми јавниот долг и дали ќе се зголеми старосната граница?

Гости во Отворено на Алфа: Марта Наумовска Грнарова, Ирена Чаушевска, Миле Бошков