Отворено на Алфа: Дали фондот за иновации ги доделува парите транспарентно?