Отворено на Алфа: Грција го запечати новото име на Македонија

Гости: Отец Ивица Тодоров МПЦ-ОА Томче Шишков – граѓански активист.

Отворено на Алфа, секој работен ден од 18:18 часот.