И Прилеп веќе седум месеци имал регистрирано Здружение на Бугарите

      Се шири мрежата на бугарски клубови и здруженија во Македонија. Освен веќе постоечките во Битола и во Охрид, од мај годинава во Централниот регистар на Република Македонија, егзистира уште едно Здружение на Бугарите, овој пат, регистрирано во Прилеп. Според информациите кои што ги добивме од Централниот регистар, ова Здружение, регистрирано е под називот „Југ“ и е основано од петмина основачи. Неофицијално, негов претседател е извесен Зоран Мрчески, а како седиште на Здружението во Регистарот е наведена улицата „Максим Горки“ број 126 во Прилеп.

  „Цел на Здружението е создавање на промени во Република Македонија и свест од неопходноста за зближување и меѓукултурна толеранција на културите на соседните држави“, стои меѓудругото во образложението за дејноста на Здружението и се додава дека нивните активности ќе подразбираат „организирање на конференции, семинари, симпозиуми, обуки и сл. со цел надоградување на доминантните културни модели и заложби за создавање реални услови за искажување на културниот идентитет и реализација на индивидуалните права во контекст на мултукултурното општество во Македонија“.

  Досега, во овие седум месеци од постоењето, ова Здружение немало некои јавни активности, се’ до завчера кога заедно со претставниците од Здруженијата во Битола и Охрид, не се пожалија во Софија пред пратениците кои се членови на парламентарната комисија за Бугарите во странство дека во Македонија систематски им биле прекршени основните човекови права, не можеле слободно да се изразуваат или пак јавно да се самопределат. За дел од нив односот на официјална Софија кон земјава бил премногу мек, некои пак оценија дека во Македонија се водела војна против нив. 

   „Бугарите во моментов во Македонија се војна. Вие, не знам колку сте свесни што се случува во моментов во Македонија за сите Бугари и децата на тие Бугари“, –  изјави Зоран Мрчески –  од Здружението „Југ“ од Прилеп. 

  И додека бугарските клубови и здруженија во земјава никнуваат како печурки по дожд, на единствениит клуб на Македонците во Бугарија, „Никола Вапцаров“, отворен неодамна во Благоевград, му се заканува реална опасност да биде затворен откако бугарскиот суд оцени дека целите на Клубот биле спротивни на Уставот на Бугарија.

 Каролина Дурло

Advertisements