Индустриското производство во Велика Британија во пад

Индустриското производство во Велика Британија се намали за 0,1% во јуни од претходниот месец, покажуваат податоците на Канцеларијата за национална статистика.

Тримесечниот пад беше 1,4 проценти во однос на трите месеци што завршија во јуни, најостар пад за 10 години.

Секторите што доведоа до загуби беа транспортната опрема, хемикалиите и хемиските производи и основните метали, од вториот квартал за 5,2%, 6,2% и 2,4%.

Годишното индустриско производство падна за 0,5 проценти во кварталот што заврши на јуни, бидејќи производството падна за 0,9 проценти, а електричната енергија и бензинот опаднаа за 0,3 проценти.