За првпат пратеник известител, Николоски во мониторинг мисија во БиХ

За првпат пратеник известител, Николоски во мониторинг мисија во БиХ

Пратеникот Александар Николоски, како известител определен од Мониторинг комисијата на Парламентарното собрание на Советот на Европа, учествува во мисија за утврдување на фактите во Босна и Херцеговина од 27 до 29 септември 2023 година. Ова е првпат член на македонската Делегација во Парламентарното собрание на Советот на Европа во функција на известител да учествува во мониторинг мисија.

Босна и Херцеговина се наоѓа во мониторинг фаза со Парламентарното собрание на Советот на Европа, што продразбира периодични посети од известителите на Мониторинг комисијата кои водат тековен дијалог со властите и го оценуваат напредокот на државата во исполнувањето на обврските кои потекнуваат од Статутот на Советот на Европа, Европската конвенција за човекови права, другите конвенции на Советот, кои земјата ги ратификувала, како и останатите обврски преземени при приемот во Организацијата кои се однесуваат на одржување на највисоките демократски стандарди и стандарди за човекови права.

Известителот Николоски, во име на Европските народни партии, заедно со извесителот Золт Немет, во име на Европската конзервативна група и Демократската алијанса, во текот на тридневната мисија во Сараево и Бања Лука ќе остварат средби со претседателот на Уставниот суд, министерот за правда, министерот за човекови права и бегалци, високиот претставник за БиХ, потоа членови на Претставничкиот дом и на Домот на народите, членовите на Централната изборна комисија и претставниците на дипломатскиот кор во Босна и Херцеговина, а предвидена е и средба со претседателот на Република Српска.

По посетата, двајцата известители ќе изготват извештај за напредокот на државата, кој прво ќе биде претставен пред членовите на Мониторинг комисијата, а потоа, заедно со препораките за идните чекори, прво ќе биде предмет на дебата на пленарна седница, а потоа ќе следи гласање за текстот, кој ќе ја претставува заедничката позиција на Парламентарното собрание на Советот на Европа.

КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста