Делови од неколку општини денеска ќе останат без електрична енергија

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 27.08.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

• од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Владевци кон с.Сушево (опш.Струмица);

• од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од дел од улиците Александар Македонски, Киро Базерко, Јонче Крстечанец, Крушевска Република, и дел од зградите во нас.Димо Нареднико (опш.Прилеп);

• од 09:30 до 11:30 часот, корисниците од дел од викенд населба Кале (опш.Тетово);

• од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од фазанерија Катланово (опш.Петровец – Скопје);

• од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Ѓорче Петров и дел од магаза кон кланица БДА Компани (опш.Куманово);

• од 11:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од улиците Острец и Влаинска (опш.Делчево);

• од 08:30 до 09:30 часот, корисниците од м.в.Андон Дуков од базата до Костозглобна болница (опш.Охрид);

• од 11:00 до 12:30 часот, корисниците од с.Татарли и дел од с.Чалакли (опш.Гевгелија);

• од од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од ул.Христо Татарчев од последна 24-ка до зградите во Припор, од страна на Водно (опш.Аеродром – Скопје);

• од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Белица, Козица, Подвис, Јудово, Добреноец, Пополжани, Другово, Бигор Доленци и Манастирско Доленци како и ХПП Студенчица, ХПП Добреноец, Пречистителна станица и Ресторан АТВА Добреноец (опш.Кичево);

• од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Лазаровци (опш.Кичево);

• од од 07:20 до 10:20 часот, корисниците од улиците Енгелсова, Сутјеска и Борис Трајковски (опш.Велес);

• од 12:00 до 18:00 часот, корисниците од фабрика Антруха (опш.Кочани);

• од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Елшани (опш.Охрид);

• од 08:30 до 09:30 часот, корисниците од с.Љубин (опш.Сарај – Скопје);

• од 09:00 до 10:30 часот, корисниците од с.Дедели (опш.Гевгелија);

• од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Милино и Ѓузумелци, како и Лозарство Зегин и фудбалско игралиште Лозово (опш.Лозово);

• од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од ул.Коле Неделковски бр.32 (опш.Аеродром – Скопје).

https://www.facebook.com/CUKnaRSM/posts/3254437127969493
КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста