Грција: Беснеат пожари во регионот на Еврос, пожарот во Дадија не е ставен под контрола

Во Грција беснеат пожари во регионот Еврос на северот од земјата, а особено голем пожар има во близина на шумата во Дадија кој се уште не е ставен под контрола

Во неделата попладне беше наредена евакуација за Лефкимија и Каситери.

Во Лефкимија пожарот се приближил до првите куќи, но бил спречен од пожарникари и доброволци.

Пожарникарите се обидуваат да го стават под контрола пожарот кај Дадија за да не се прошири во шумата.

Министрите денеска ќе ги посетат погодените подрачја на Еврос, а ќе започне и поднесување барања за парична помош за граѓаните кои претрпеа штети во пожарите, соопшти ЕРТ.Портпаролот на противпожарната бригада Јанис Артопиос изјави дека е отворена истрага за можноста пожарите во областа Еврос да се подметнати. https://www.facebook.com/v2.12/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df2ee9d1eda34fc%26domain%3Dmakfax.com.mk%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fmakfax.com.mk%252Ff113d9c13c73d3e%26relation%3Dparent.parent&container_width=10&href=https%3A%2F%2Fmakfax.com.mk%2Fsvet%2Fregion%2F%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0-%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B0%25D1%2582-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8-%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B5%2F&layout=button&locale=en_US&sdk=joey&share=true&show_faces=false&size=small https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.2b2d73daf636805223fb11d48f3e94f7.en.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=en&original_referer=https%3A%2F%2Fmakfax.com.mk%2Fsvet%2Fregion%2F%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0-%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B0%25D1%2582-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8-%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B5%2F&size=m&text=%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%3A%20%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0&time=1693203766435&type=share&url=https%3A%2F%2Fmakfax.com.mk%2Fsvet%2Fregion%2F%25d0%25b3%25d1%2580%25d1%2586%25d0%25b8%25d1%2598%25d0%25b0-%25d0%25b1%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25b0%25d1%2582-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b6%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b8-%25d0%25b2%25d0%25be-%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b5%2F

КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста