Во Прилеп се одржа Црковно-научна трибина „1160 години од Моравската мисија на солунските браќа и просветители Св. Кирил и Методиј“

  „Солунските браќа и сесословенски просветители Кирил и Методиј до 11 век секаде биле славјански просветители. Меѓутоа, после кога се прават преписите на житијата, се поистевуваат термините Словен-Бугар, но тоа е само посистоветувањето, оти Бугарин значи прост човек. Моравската мисија на браќата има јасна словенска димензија. Наративот се менува во периодот од 11 до 13 век каде што доаѓа до административна замена на теримите Словени со Бугари“, смета историчарот д-р Зоран Богески.

  „Историските настани , процеси и појави имаат контекст на времето во кое што се случувале и се развиале. Тие не можат да бидат толкувани произволно и за политичка цел. Затоа соседна Бугарија има политички сопствен пропаганден интерес да го оправда нејзиниот национален наратив преку узурпација на Византиска Македонија и Османлиска Македонија. Имено, таа прави замена на термините кои што се употребувале во тој контекст од тоа време за да го докаже наводниот бугарски карактер на Македонија“, вели Зоран Богески, доктор по историски науки.                                        

    На Црковно-научната трибина „1160 години од Моравската мисија на солунските браќа и просветители светите Кирил и Методиј, свое учество зедоа и свештеници од МПЦ кои говореа за нивните житија, осврнувајќи се на нивната огромна улога во описменувањето на словенските народи, со застанувањето на патот на т.н. „тријазична ерес“, односно дотогошнато признавање само на еврејскиот, грчкиот и латинскиот јазик.

   „Ликот и делото на основачите на првата словенска азбука- глаголицата, е нераскинлив дел од словенските народи, вклучително и на македонскиот, како во поглед на македонската историја и култура, така и во поглед на нашиот македонски јазик и идентитет. Светите браќа ни ги оставаат во аманет овие вредности кои мораме да ги чуваме, како најголемо богатство за нас Македонците“, – рече градоначалникот на Прилеп, Борче Јовчески, кој исто така го поздрави Научниот собир, организиран во чест на 24 мај – Денот на сесловенските просветители.

  Црковно-научната трибина ја организираа ЈНУ Иинститут за старословенска култура од Прилеп, Црквата „Св. Кирил и Методиј – Параклис“ и општина Прилеп.

Каролина Дурло

КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста