Генерален директор:
Љубомир Николовски

 

Одговорен уредник:
Коле Чашуле

 

Заменици на одговорниот уредник:
Костадин Делимитов
Љубиша Цветановски
Марина Доковска


Редакција:
Тамара Грнчароска
Алиса Шакири
Андреј Василевски
Вероника Мароска
Елена Ставровска
Марија Мининчиќ
Тања Поповска
Елена Бошковска
Никола Крстиќ
Борис Грујоски
Билјана Божиновска

Уредник на спортска редакција:

Игор Паневски


Спортска редакција:
Перо Момировски
Наташа Станчиќ
Горан Тасевски
Деск:
Драган Милосављевиќ
Весна Дукоска
Елена Вришку

Контактна:

Жаклина Мучева
Гоце Андреевски
Анкица Стојановска
Ивана Илиевска


Контакт:

тел: 02/2603 870
vesti@alfa.mk
kontaktna@alfa.mk