Филмови

Љубовниците на Марија

Филм на Кончаловски со Настасја Кински, Џон Севиџ, Кит Карадин, Роберт Мичам...

Среда, 03.04.2013 во 23:10

Љубовниците на Марија (Maria’s lovers) 

Иван Бибиќ се враќа во своето предградие во Питсбург откако преживеал како затвореник во јапонски логор во втората светска војна. 

Во логорот издржал мислејќи постојано на својата детска љубов, етничката Југословенка, девицата Марија Бошиќ. 

Таа повторно излегува со него и покрај советот на татко му, Иван се оженува со Марија. Но Иван е психолошки импотентен и мисли дека е невреда за неа.

Режија: Андреј Кончаловски 
Улоги: Настасја Кински, Џон Севиџ, Кит Карадин, Роберт Мичам