Филмови

Кога ќе слушнеш ѕвона

Партизанскиот комесар Вјеко е испратен на должност во едно српско село во Хрватска. Неговата должност е да ја доведе во ред тамошната партизанска чета што ја предводи Гаро.

Партизанскиот комесар Вјеко е испратен на должност во едно српско село во Хрватска. Неговата должност е да ја доведе во ред тамошната партизанска чета што ја предводи Гаро.

Гаро троши енергија за да го помири селото со соседното, кое е во рацете на усташите.

За да го реши проблемот, Вјеко се обидува да го убеди заробеникот од другото село Мехо да им помогне во помирувањето на двете села.

Во ова го подржува само еден човек, партизанот Кубура...