Филмови

Дневник на навреди

Кога Стефан ќе ја загуби хонорарната работа се соочуваат со искушението да ги прекршат своите морални принципи...

Сабота, 11.10.2014, во 21:00 часот

Еден средовечен брачен пар се обидува сред е санкциите и бедата на војната да сочува барем малку од своето достоинство.

Тие се во пензија, децата во странство ги заборавиле своите родители, а тие се обидуваат да преживеат. Стефан работи хонорарно како музичар, а Ана плете чорапи и ги продава...

Кога Стефан ќе ја загуби хонорарната работа се соочуваат со искушението да ги прекршат своите морални принципи...

Режија: Здравко Шотра
Улоги: Марко Николиќ, Вера Чукиќ, Мира Бањац