Филмови

Чоколада

Една аутистична девојка ќе се впушти во пресметка со најсуровите одметници од законот...

Недела, 30.03.2014 во 21:20 ч

ЧОКОЛАДА (CHOCOLATE) – премиера

Една аутистична девојка ќе се впушти во пресметка со најсуровите одметници од законот за да го врати долгот што го направила нејзината мајка без да знае во што се впушта...

Режија: Прачја Пинкау
Играат: Џиџа Јанин, Хироши Абе, Понгпат Ваширабунџонг