Филмови

Внатрешен круг

...внатрешниот круг на семејството е изгравиран со крв...

Понеделник, 17.03.2014 во 00:05

Внатрешен круг (Le premier cercle)

Кланот Малакиан, семејството безмилосни криминалци го контролира подземјето на Јужна Франција.

Синот Антон сака да побегне од сето тоа и да има право на слободен избор, но внатрешниот круг на семејството е изгравиран со крв.

Режија: Лоран Туел
Улоги: Жан Рено, Гаспар Улиел