Филмови

Водич за препознавање на вашите светци

Кога неговите другари ќе умрат, ќе станат наркомани или затвореници, тој ќе почне да верува во светци...

Петок, 30.08.2013 во 20:30 ч.

Водич за препознавање на вашите светци - Премиера
(A Guide to Recognizing Your Saints)

Драма за момче кое расте во Асторија, Њујорк, за време на осумдесеттите години. 

Кога неговите другари ќе умрат, ќе станат наркомани или затвореници, тој ќе почне да верува дека неколку таканаречени светци го спасиле од истата судбина.

Режијa: Дито Монтиел
Улоги: Дајен Вест, Роберт Дауни Џуниор, Шиа Лабуф