07:00 Музичка емисија
07:30 Алфа Ординација
08:30 Девојката со име Фериха
08:40 Вкусот на традицијата
11:30 Вести
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:30 Вести
18:10 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:50 Миле против транзицијата
22:10 Необјавени приказни
23:30 Вести
23:30 Бекстејџ
07:00 Музичка емисија
07:30 Алфа Ординација
08:30 Девојката со име Фериха
08:40 Вкусот на традицијата
11:30 Вести
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:30 Вести
18:10 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:50 Миле против транзицијата
22:10 Необјавени приказни
23:30 Вести
23:30 Бекстејџ
07:00 Музичка емисија
07:30 Алфа Ординација
08:30 Девојката со име Фериха
08:40 Вкусот на традицијата
11:30 Вести
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:30 Вести
18:10 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:50 Миле против транзицијата
23:30 Вести
23:30 Бекстејџ
07:00 Музичка емисија
07:30 Алфа Ординација
08:30 Девојката со име Фериха
08:40 Вкусот на традицијата
11:30 Вести
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:30 Вести
18:10 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:50 Миле против транзицијата
22:15 Ѕид
23:30 Вести
23:30 Бекстејџ
07:00 Музичка емисија
07:30 Алфа Ординација
08:30 Девојката со име Фериха
08:40 Вкусот на традицијата
11:30 Вести
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:30 Вести
18:10 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:50 Миле против транзицијата
22:15 Миленко неделковкси шоу
23:30 Вести
23:30 Бекстејџ
14:30 Вести
17:30 Вести
23:00 Вести
07:30 Мала редакција – емисија за деца (реприза)
08:00 Жешка кујна – кулинарско шоу (реприза)
08:45 Војна на ѕвездите – театарска претстава
10:00 Комшиски приказни – играна серија (реприза)
12:00 Вкусот на традицијата
13:00 Зајди, зајди
14:30 Вести
14:40 Потопени – игран филм
16:20 Ѕид – информативна емисија (реприза)
17:30 Вести
18:15 Ужичка република – игран филм
21:00 Арена – квиз (премиера)
22:30 Папарацо лов – скриена камера
23:00 Вести
23:55 Небесниот капетан и утрешниот свет – игран филм (премиера)