08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
10:15 Луд, збунет, нормален
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:45 Бела лаѓа
23:30 Вести
00:10 Игран филм
01:45 Бекстејџ
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
10:15 Луд, збунет, нормален
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:45 Бела лаѓа
23:30 Вести
00:10 Игран филм
01:45 Бекстејџ
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
10:15 Луд, збунет, нормален
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:45 Бела лаѓа
22:20 Арена (квиз)
23:30 Вести
00:10 Игран филм
01:45 Бекстејџ
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
10:15 Луд, збунет, нормален
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:45 Бела лаѓа
22:20 Ѕид
23:30 Вести
00:10 Игран филм
01:45 Бекстејџ
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
10:15 Луд, збунет, нормален
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:45 Бела лаѓа
22:20 Миленко Неделковски шоу
23:30 Вести
00:10 Игран филм
01:45 Бекстејџ
06:00 Еден бакнеж
08:15 Мала редакција
09:00 Снежана – игран филм
11:00 Соседи во акција – играна серија
11:30 Соседи во акција
12:30 Урбан блок – забавна емисија (премиера)
13:00 На пат со Цепенков – играно документарна серија
15:40 Чаша љубов – забавно музичка емисија (премиера)
16:00 Миленко Неделковски шоу
17:30 Вести
18:00 Европски патокази
18:50 Работна акција – играно документарна програма
19:30 Платеник - Игран филм
21:00 Бесмртници - Игран филм
23:00 Во бегство – игран филм
23:00 Вести
00:30 Игран филм
06:00 Еден бакнеж
07:30 Мала редакција
08:00 Жешка кујна
09:30 На пат со Цепенков – играно документарна серија
11:00 На пат со Цепенков – играно документарна програма
11:30 Квадрат – забавна емисија (премиера)
12:00 Вкусот на традицијата
13:00 Зајди, зајди
14:30 Вести
14:40 Готвач – Игран филм
16:20 Ѕид
17:30 Вести
18:00 Седмица – политички магазин (премиера)
18:30 Работна акција – играно документарна програма
19:15 Игран филм
21:00 Арена (квиз)
22:30 Папарацо лов
23:00 Вести
23:45 Граница на љубовта - игран филм
00:30 Игран филм