Македонија

Во воведот од договорот стојат Хеленската Република и „безимена земја“

Како што дознава Алфа според договорот Македонија во воведниот дел е без било какво име.

13.06.2018 20:27:25
Како што дознава Алфа според договорот Македонија во воведниот дел е без било какво име. Во преамбулата се вели дека договорот го потпишуваат две страни. 

Едната е Хеленската Република односно првата страна и втората страна без да се каже која е таа. Во елаборацијата на договорот се наведуваат принципите и актите на ОН и ОБСЕ, и се вели дека тој е плод на потребата за засилување на мирот, стабилност и безбедноста на Југоисточна Европа.