Живот и стил

Топ 10 листа на најсекси јазици во светот

Платформата за учење странски јазици - Бабел спроведе анкета за тоа кој народ има најсекси нагласок на светот, и на топ листата нема место за Балканците.

04.04.2018 11:25:17

Платформата за учење странски јазици - Бабел спроведе анкета за тоа кој народ има најсекси нагласок на светот, и на топ листата нема место за Балканците.

А пак, од словенските јазици, меѓу првите десет е само рускиот, и тоа на осмото место. Првото место му припадна на францускиот, а на второ место е италијанскиот јазик. Еве ја целата топ 10 листа:

1. француски
2. италијански
3. шпански
4. англиски
5. германски
6. португалски
7. шведски
8. руски
9. холандски
10. турски

Анкетата опфати 15.000 луѓе од Бразил, Шпанија, Италија, Франција, Германија, Велика Британија, САД, Канада и Австралија.