Македонија

Алфа интервjу: Коце Трајановски вети „жешко и интересно лето“ со многу настани (2 дел)

Супер Скопје: Градоначалникот Коце Трајановски вети „жешко и интересно лето“ со многу настани. Идејата е да се зголеми понудата на забава во летниот период во Скопје.

17.07.2017 18:44:49
Супер Скопје: Градоначалникот Коце Трајановски вети „жешко и интересно лето“ со многу настани. Идејата на овие манифестации е да се зголеми понудата на забава во летниот период во Скопје.

Tрајановски апелира до кафанџиите околу цените на пијачките и на храната - да не ги пумпаат цените, зашто така ќе се наруши изгледот на градот Скопје. 

Тој во интервјуто открива и дали ќе се кандидидра на следните зибори. 

Интервјуто го водеше Борис Грујоски.